EDIFICACIÓ I REHABILITACIÓ

Rehabilitació Eixample de Barcelona

Amb aquesta rehabilitació d’un 1er pis al centre de l’Eixample de Barcelona hem creat un espai més lluminós optimitzant els metres disponibles.

Es tracta de la rehabilitació d’un 1r pis al centre de l’Eixample de Barcelona de 200m2 amb terrassa interior de 30m2. Per crear més lluminositat i aprofitar l’espai es van realitzar enderrocs d’envans interiors, també estintolaments estructurals per a noves obertures i el reforç estructural de tot el forjat mitjançant connectors, perns, malla electrosoldada i capa de formigó d’altes prestacions. Es van repicar els paraments verticals per poder apreciar la mamposteria ceràmica original. També es va realitzar la reparació dels falsos sostres i cornises d’escaiola.

Es va executar el paviment de microciment amb extrema resistència a ratllades, taques i cremades i també revestiment de microciment en mobiliari de cuina.

Les instal·lacions d’electricitat, aigua, gas són vistes. El muntatge de sistema de climatització és centralitzat.

Ubicació:

Eixample, Barcelona

Any:

2019

Comparteix