EQUIPAMENTS

Llar d’infants Balsareny

Amb aquesta construcció hem aconseguit resoldre i ordenar el conjunt total que integra l’escola bressol.

L’edifici es desenvolupa en una planta baixa a nivell d’una plaça polivalent i s’orienta cap al sud, al carrer Sant Marc, generant unes terrasses esglaonades que contenen el pati de l’escola bressol, un passeig de vianants i la vorera existent al carrer. L’edifici crea una plaça pública i un aparcament que ordena l’accés a la llar d’infants, en el camp de futbol i els vials paisatgístics de la zona verd del final del carrer Sant Marc i del camp de futbol. L’anivellament d’aquesta plaça pública ens delimita i ordena també la vorera del carrer adjacent. Amb aquesta construcció aconseguim resoldre i ordenar el conjunt urbà on s’integra.

L’edifici crea una plaça pública i un aparcament que ordena l’accés a la llar d’infants.

L’edifici genera unes terrasses esglaonades que contenen el pati de l’escola bressol.

Ubicació:

Balsareny

Any:

2019

Comparteix