Què és la metodologia BIM ?

Les sigles BIM corresponen a la denominació Building Information Modeling. Una metodologia utilitzada en el sector de la construcció que té com a objectiu centralitzar tota la informació d’un projecte en una sola plataforma. D’altra banda, gràcies a aquesta metodologia s’afavoreix la comunicació entre els agents implicats en el projecte.

El BIM suposa un avanç dins del sector a l’incorporar major informació que els mètodes tradicionals. Aquesta permet unir tota la informació: Geomètrica o 3D, temps o 4D, costos 5D ambiental 6D o manteniment 7D.

Finalment, més enllà de la fase de disseny, la metodologia BIM també és útil durant les fases d’execució i inclús una vegada finalitzada l’obra. Així mateix, permet tenir un control sobre el manteniment i la gestió de l’edifici.

Viscola, som una constructora habituada a l’ús d’aquesta metodologia en aquells projectes on es requereix. Gràcies al BIM podem millorar significativament l’eficiència, l’optimització dels recursos i del temps.

En el transcurs dels últims anys, l’ús de la metodologia BIM s’ha incrementat. Des de Viscola creiem que és important que tots els agents d’un projecte hi creguin. A Espanya, la Comisión Interministerial BIM ha impulsat un pla per implantar aquesta metodologia de forma progressiva entre el 2024 i el 2030 en les licitacions d’obra pública de l’estat.

Procés de Disseny amb metodologia BIM.

 

Procés de Construcció amb metodologia BIM. Resultat final.