EQUIPAMENTS

TecnoCampus Mataró — Reformes de les oficines per a professors i espais d’empresa

El projecte adequa unes instal·lacions ja existents en desús distribuint espais, acondicionant-les i organitzant els accessos.

Es tracta del projecte de reforma i implantació de les noves oficines per al professorat i l’espai d’empreses. Aquest s’ubica a la planta primera de l’edifici on s’han realitzat les obres d’implantació de l’TCM6 del TecnoCampus Mataró.

Aquest projecte adequa unes instal·lacions existent en desús. Aquesta tercera fase correspon al projecte integral del TCM6 i inclou, a més d’una distribució d’espais, el condicionament de les instal·lacions i l’organització dels accessos des del propi aulari situat a la planta baixa. Tot el programa es resol en un mateix nivell que parteix de la planta primera de l’edifici El Rengle.

Tot i disposar de nuclis verticals de comunicació des del carrer, es planteja que tot el trànsit es realitzi des del vestíbul del TCM6. Amb accés des del passatge d’Alfonso Comerón, on s’accedeix des d’un gran hall que recull l’entrada de tots els espais de l’aulari.

El programa que requereix la direcció del TecnoCampus per aquesta reforma inclosa en aquest projecte i dividit en dos subfases ben diferenciades, és el següent:

PROGRAMA

  • Per a l’espai de professorat, ubicat a la zona amb façana al Passatge d’Adolf Comeron: despatxos de direcció, grups de despatxos per a cadascuna de les tres facultats incloses en TCM6 i sala de juntes.
  • Per a l’espai d’empreses: despatxos per a empreses i sala de projeccions i juntes. Amb un total aproximat de superfície de reforma de 2000 m2. Es reorganitza la circulació del dia a dia des de l’altell de la planta primera del TCM6 generant dos vestíbuls independents per a cada grup d’espais tot i que es mantenen les sortides existents i en nuclis verticals de l’edifici existent. La distribució s’executa mitjançant envans de pladur i mampares d’alumini i vidre, per tal de dotar de llum natural a les sales interiors i falsos sostre de lames d’alumini. Els paviments són de formigó polit. També vam realitzar les instal·lacions complertertes d’electricitat, climatitació i aigua.

Tot el programa es resol en un mateix nivell que parteix de la planta primera de l’edifici El Rengle.

Es planteja que tot el trànsit es realitzi des del vestíbul del TCM6, que té l’accés des del passatge d’Alfonso Comerón, on s’accedeix des d’un gran hall que recull l’entrada de tots els espais de l’aulari.

Ubicació:

Mataró

Any:

2019

Comparteix