EDIFICACIÓ I REHABILITACIÓ

Rehabilitació pis plaça Letamendi

Una reforma que ressalta l’arquitectura i els elements singulars de l’espai com la fusteria, el paviment hidràulic o les bigues.

Rehabilitació d’un habitatge situat a la plaça Letamendi, al cor de Barcelona en un segon pis. A la intervenció hem reforçat l’estructura del forjat interior mitjançant perns i formigó d’altes prestacions. També hem reforçat el forjat superior mitjançant empresillat metàl·lic de bigues de fusta juntament amb estintolaments estructurals per a noves obertures. Hem col·locat paviment de parquet natural i recuperat el paviment hidràulic existent al pis. També hem fet la rehabilitació de la fusteria, totes les instal·lacions noves i la recuperació dels radiadors de fosa.

Reforç de l’estructura del forjat interior mitjançant perns i formigó d’altes prestacions.

Recuperació de paviment hidràulic existent al pis i rehabilitació de la fuster

Ubicació:

Plaça Letamendi, Barcelona

Any:

2019

Comparteix