AGROALIMENTARI

Jacsa — Construcció, ampliació i perfeccionament de nau industrial

Construcció industrial amb totes les certificacions de qualitat i la gestió global de tot el projecte.

Construcció i ampliació d’una nau industrial a la localitat de Sallent. La nau compta amb un cos central. L’ampliació es va concretar en una nau de magatzem de 1.000m2 i una nau de túnels de congelat de 1.200m2. Els treballs que es van executar van ser: moviment de terres, fonamentació, estructura metàl·lica i estructura prefabricada de formigó, cobertes i façanes de panell sandvitx.

L’ampliació es va concretar en una nau de magatzem de 1.000m2, i una nau de túnels de congelat de 1.200m2.

Façanes formades per panell sandvitx aïllants.

Ubicació:

Sallent

Any:

2019

Comparteix