INDUSTRIAL

ICL — Obres de construcció de dipòsit de 5000 m3

Una obra d’una complexitat tècnica elevada per construir un dipòsit d’aigües industrials de gran dimensions.

Ampliació de la planta de flotació de silvinita a les intal·lacions de Súria de ICL Iberia, consistents en l’obra civil per a les estructures, equips i serveis.

Construcció del nou edifici elèctric mitjançant llosa de fonamentació, estructura de formigó in situ, tancaments amb paret de bloc, coberta planta i acabats interiors a base de terra tècnic, portes RF i pintura.

Fonamentació específica per equips com molins, centrifugues, dipòsits, bombes i cintes transportadores, així com dipòsits de formigó in situ soterrats per grups de bombeig. Lloses de formigó armat i tancaments amb paret de bloc per a diferents edificis de la instal·lació.

Fonaments i col·locació d’ancoratges per estructures metàl·liques i racks de serveis

Hem construït un dipòsit per a aigües industrials de 5000 m3.

Es va realitzar amb murs de formigó in-situ, de 8 m d’alçada i 40 cm de gruix.

Ubicació:

Súria

Any:

2016 – 2017

COMPARTEIX
 
Comparteix