AGROALIMENTARI

Exòtica — Nova planta de manipulació i condicionament de productes

Rehabilitació i ampliació de nau de productes (hortalisses i fruites) a Mercabarna, Barcelona.

L’actuació per a l’empresa Exòtica va consistir en demolició interior completa de la nau, execució de rampa i molls exteriors, formació de paviment i sòcol de formigó i inoxidable in situ. Es va modificar la coberta, col·locant lluernes, i passant totes les instal·lacions per fals sostre. Es van executar noves càmeres de maduració i un sala on es va instal·lar la línia de producció.

Es va modificar la coberta, col·locant lluernes, i passant totes les instal·lacions per fals sostre.

Es van executar noves càmeres de maduració.

Ubicació:

Barcelona

Any:

2017

Comparteix