EQUIPAMENTS

Ampliació TecnoCampus Mataró

Amb aquesta obra hem acondicionat un gran espai de 2000m2 per acollir aules, laboratoris, gimnàs, etc.

Obres d’acondicionament de local de planta baixa per a ús docent de l’escola de CINECA de la salut del TecnoCampus de Mataró. Les obres han consistit en l’adequació d’aproximadament 2000 m2, per la formació de noves aules, laboratoris, box d’infermeria, gimnàs i annexos. L’espai on hem projectat l’ampliació de l’aulari del TecnoCampus és als baixos de l’edifici el Rengle, un espai en desús. Es tracta d’un gran espai on la peça central disposa d’una doble altura i una estructura resolta amb una gran jàssera que elimina tot aquest cos central de pilars. La proposta arquitectònica pretén donar el màxim rendiment possible a la gran alçada que hi ha al cos central i ho intal·lant el hall al llarg del local, d’aquesta manera es configura un gran espai central que resol tots els accessos a les aules i magnifica la gran alçada de la qual es disposa. Aquesta doble alçada també s’utilitza per a il∙luminar tot el hall a través de la façana del Passatge d’Alfons Comerón. La proposta es resol tota ella en planta baixa on localitzem: aules amb capacitat per a 50 persones, laboratori, tallers, aules amb capacitat per a 100 persones, banys, instal·lacions i magatzem.

La proposta arquitectònica pretén donar el màxim rendiment possible a la gran alçada que hi ha al cos central.

Aquesta doble alçada també s’utilitza per a il∙luminar tot el hall a través de la façana del Passatge d’Alfons Comerón.

Ubicació:

Mataró

Any:

2019

Comparteix