CANAL ÈTIC

A continuació trobareu el formulari que podreu utilitzar per tramitar la denúncia. Tota la informació relativa a les dades personals del o de la denunciant serà tractada de forma confidencial sempre que no es constati que la denúncia ha estat efectuada amb mala fe.

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), l’informem que les dades recollides del formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de Construcció Àrids i Formigons SA, amb domicili a la Carretera de Berga, s/n08670 NAVÀS (Barcelona), amb la finalitat de poder tramitar la seva denúncia.

També l’informem que la Construcció Àrids i Formigons SA compleix amb les mesures de seguretat exigides per la LOPD.

La finalitat del tractament és tramitar les denúncies pertinents a Construcció Àrids i Formigons SA de conformitat amb el previst al Codi Ètic i de Conducta, al Reglament del Departament de Compliment Ètic i Normatiu i a la resta de protocols degudament aprovats.

Els membres del Departament de Compliment Ètic i Normatiu, amb independència orgànica, jeràrquica i funcional dins la Unió, es comprometen a guardar total confidencialitat sobre la identitat dels denunciants i no faran pública la seva identitat sense el consentiment exprés del denunciant.

Igualment els comuniquem que podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment corresponen enviant una comunicació escrita a l’atenció del Departament de Compliment Ètic i Normatiu a la direcció abans esmentada.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les d’acord amb les finalitats esmentades anteriorment.