Industrial

A Viscola construïm tot tipus de plantes per a activitats industrials o comercials. Som una empresa de referència en obra industrial tant pel rigor en la planificació com per a l’optimització dels recursos. A més, comptem amb els recursos més especialitzats i un equip de professionals àltament qualificats.

Obra industrial nova

A Viscola, dissenyem, projectem i construïm tot tipus de plantes per a activitats industrials o comercials.

Portem més de 40 anys col·laborant amb els nostres clients per adequar cada projecte a les seves necessitats en tota mena d’activitats.

Veure Obres
Mineria i metal·lúrgia
Càrniques, alimentació i indústria vitivinícola
Prefabricat de formingó
Química i sanitària
Tèxtil i indústria adjacent
Transformació agrària
Logística

Enginyeria i instal·lacions

Disposem d’una divisió especialitzada en el disseny i muntatge d’instal·lacions de tot tipus, ja siguin dependents o no de l’obra construïda. Així, concentrem l’activitat el muntatge claus en mà d’instal·lacions de climatització, producció en continu, hangars, etc.

Responem a les necessitats d’eficiència energètica de les indústries i tenim especial cura de les seves instal·lacions i òptimes inversions.

Desenvolupem projectes d’enginyeria i instal·lacions per assegurar la qualitat i el codi normatiu adaptat a les necessitats i exigències de cada ús. El nostre procés d’anàlisi i avaluació ens permet acompanyar i assessorar enginyeries i despatxos d’arquitectes en processos i solucions constructives eficients i oportunes en cada projecte.

Manteniment d’edificis i infraestructures

Organització, tecnologia i una acurada gestió dels recursos fan de Viscola una empresa de referència en l’activitat.

Amb una experiència de més de 40 anys en operacions de manteniment industrial, aportem als nostres clients un model flexible i adaptat a cada necessitat. A més, integrem tot el nostre coneixement i experiència per a un servei de qualitat i d’excel·lència en el manteniment i conservació integral d’infraestructures.

Construcció i manteniment d’edificis agroalimentaris

El sector agroalimentari, per totes les particularitats dels seus processos productius, presenta grans complexitats constructives i de disseny. A Viscola, tenim experiència i solvència tècnica demostrada en aquests àmbits que ens permeten ajudar i col·laborar en totes les fases, des de la panificació, el disseny i la construcció fins a la instal·lació dels equipaments i el manteniment posterior.

  • Disseny d’instal·lacions, incloses les diferents línies de producció de l’empresa per tal d’optimitzar tota la instal·lació.
  • Construcció de la infraestructura.
  • Posada en funcionament.
  • Manteniment industrial posterior.